वेवसाइट ह्याक हुनबाट बच्ने केही उपायहरु

हालै नेपाल सरकारका केही निकायहरुको वेबसाइट ह्याक भएका खबर बाहिर आएका छन् । यस्ता साइटहरु ह्याक हुनबाट बनाउन केही उपयोगी सल्लाहहरु तल दिएका छन् ।

Continue reading “वेवसाइट ह्याक हुनबाट बच्ने केही उपायहरु”